Стратегије, акциони планови и програми
26/11/2019

Стратегије, акциони планови и програми

План јавног здравља града Ужица 2024-2029.
Стратегија развоја културе града Ужица 2024-2029. година
Комуникациона стратегија за промоцију одрживе енергетске политике града Ужица за 2022-2026.
Заједнички акциони план за одрживу енергију и климу Златиборског округа-Град Ужице, Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Ариље, Пожега, Косјерић и Бајина Башта
Програм просторно снабдевања топлотом града Ужица за 2022-2030. 
План развоја града Ужица 2023-2030.
План квалитета ваздуха града Ужица за период 2018-2023
Програм развоја туризма туристичке регије Западна Србија 2020-2025
Програм енергетске ефикасности града Ужица 2021-2024
Стратегија развоја социјалне заштите града Ужица 2021-2025
Стратегија јавног здравља за период 2015-2020
Стамбена стратегија град Ужице 2012-2021
Стратешки план интерне ревизије града Ужица 2020-2022
Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужица до 2030.
Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020
Акциони план за укључивање грађана у доношење одлука 2022-2025
Локални акициони план за родну равноправност града Ужица 2022-2027. година
Акциони план за развој палијативног збрињавања у граду Ужицу за период 2022-2026. година
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2022. и 2023. године
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2021. годину
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2020. годину
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2019. годину
Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2018. годину
Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2017. годину
Локални акциони план за родну равноправност 2018-2021
Локални акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину града Ужице за период од 2018-2021. година
Акциони план за унапређење положаја ОСИ Град Ужице 2018-2020
Локални акциони план за унапређење положаја рома у граду Ужицу за период од 2018. до 2021. године
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих лица и управљање миграцијама на територији града Ужица 2018-2020. година
Локални антикорупцијски план града Ужица
Локални акциони план за младе – град Ужице 2015-2019
Програм за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Ужицу за период 2021-2023. годину