8. седница
Насловна / Седнице скупштине / 8. седница

8. седница

Дневни ред

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. годину

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО У 2017. годину

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ ЗА РАДНУ 2015/2016. годину

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ ЗА 2016/2017. годину

6. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. годину

7. ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

9. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ БРОЈ 01-3/91-5 ОД 30.11.2016.ГОДИНЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2015. годину

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2017. годину

Материјал за 8. седницу можете преузети ОВДЕ.