16. седница
Насловна / Седнице скупштине / 16. седница

16. седница

Дневни ред

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2017.ГОДИНЕ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ХОТЕЛА «ТУРИСТ» НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У УЖИЦУ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “БИОКТОШ” ЗА 2017. ГОДИНУ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈКП ”Биоктош”. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ”

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈКП ”Градска топлана Ужице”. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ДУБОКО” ЗА 2017. ГОДИНУ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈКП ”Дубоко”. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП “СТАН” ЗА 2017. ГОДИНУ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈП ”Стан”.  Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и Градски културни центар. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ И ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ПРОСТОРУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА ДО 2020. ГОДИНЕ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ (поступак озакоњења објеката):
 • ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 4454 КО УЖИЦЕ
 • ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 2450 КО УЖИЦЕ
 • ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 615 КО УЖИЦЕ
 • ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 4715 КО УЖИЦЕ
 • ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛE БРОЈ 2391/2 КО УЖИЦЕ 

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО БЕЗ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СЕВОЈНУ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ОТУЂЕЊА ДЕЛА КАТАТСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4711 КО УЖИЦЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

Напомена: Елаборат достављен одборничким групама у штампаној форми.

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2017. ГОДИНУ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће)

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА

  (Материјал у прилогу. Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе)

ИНФОРМАТИВНО СЕ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНА ГРАДА ДОСТАВЉА: 

 • ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
 • ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ТРИ ГАРАЖНА МЕСТА У СЕВОЈНУ
 • ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЈКП ”НИСКОГРАДЊА” УЖИЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

 

Материјал за тачке од 1. до 4. можете преузети ОВДЕ

Материјал за тачке од 5. до 7. можете преузети ОВДЕ

Материјал за тачке од 8. до 11. можете преузети ОВДЕ

Материјал за тачку 12. можете преузети ОВДЕ

Материјал за тачке од 12. до 17, информације и записнике можете преузети ОВДЕ