11. седница
Насловна / Седнице скупштине / 11. седница

11. седница

Дневни ред

1. ИНФОРМАЦИЈА О ВОДОСНАБДЕВАЊУ ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ СА ВОДОСИСТЕМА КОЈИМ УПРАВЉА ЈКП ”ВОДОВОД” УЖИЦЕ

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ «ТАБАНА» НА МЕЂАЈУ У УЖИЦУ

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТО- ТАКСИ ПРЕВОЗУ

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМ

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ГРАДА УЖИЦА

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА 2016. годину

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНОГ САВЕТА

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА, ПАРЛАМЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ПАРЛАМЕНАТА СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА УЖИЦА

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ «ЗЛАТИБОР»

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2016.ГОДИНУ

20. ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 102

21. ИНФОРМАЦИЈА О ИСХОДУ ЈАВНОГ КОНКУРСА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОМ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА

22. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ”ВЕЛИКИ ПАРК” О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”УЖИЦЕ”

25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ”НАДА МАТИЋ” УЖИЦЕ

Информативно

  • ИНФОРМАЦИЈА О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ПРЕНОСУ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА У 2017. годину

Материјал за 11. седницу можете преузети ОВДЕ.