Савет за здравље
11/12/2018

Савет за здравље

Председник:

  1. Слободан Грбић, члан Градског већа за социјалну политику 

Заменик председника:

  1. Слободан Јовићевић, директор Опште болнице Ужице

 Чланови:

  1. Никола Малиџан, представник Дома здравља Ужице
  2. Радоица Нишавић, директор Апотекарске установе Ужице
  3. Влатка Стевановић, директор Завода за јавно здравље Ужице
  4. Петар Тодосијевић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање- филијала Ужице
  5. Драга Петковић, секретар Удружења мултипле склерозе Златиборског округа, представник Удружења из реда пацијената
  6. Ана Ђокић, секретар Удружења дисторфичара Златиборског округа, представник Удружења особа са инвалидитетом
  7. Тијана Костић, представник Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

*Тијана Костић, секретар