Саобраћај
03/03/2020

Саобраћај

Град Ужице вековима представља највећи саобраћајни чвор у југозападном делу Србије. На територији Ужица укрштају се два значајна европска путна коридора Е763 и Е761, као и значајни државни путеви.

С обзиром на котлински положај града, саобраћај у Ужицу представља значајан извор загађења ваздуха. Према званичној информацији у 2020. години је било регистровано укупно 26618 возила.

Саобраћајно оптерећење је један од битних фактора који утиче на квалитет ваздуха.

Анализе су показале да се изградњом кружних токова (кружне раскрснице), убрзава саобраћај, смањују временски губици, самим тим и ствара најмања емисија издувних гасова.

Изградња кружних раскрсница на улазу у град знатно је утицала на смањење загађења ваздуха, а ове године ће бити завршена и изградња кружног тока код Народног музеја, што је за Ужице веома битно.

Због морфологије терена и збијене саобраћајне мреже, Ужице има веома изражен проблем паркирања возила. У циљу решавања овог проблема Град је у свом буџету за 2021. годину планирао средства за изградњу паркинг гараже која ће бити лоцирана у ужем градском језгру.