Решење Стамбеној заједници из Севојна на адреси Вишеслава Бугариновића број 23 у вези избора управника или професионалног управника
08/06/2018

Решење Стамбеној заједници из Севојна на адреси Вишеслава Бугариновића број 23 у вези избора управника или професионалног управника

Решење Стамбеној заједници из Севојна на адреси Вишеслава Бугариновића број 23 да, у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда,  у року од 15 дана од дана уручења овог решења, изабере управника или професионалног управника и поднесе пријаву за упис у Регистар стамбених заједница који се води код органа јединице локалне самоуправе надлежног за стамбене послове, на адреси Ужице, Димитрија Туцовића 52 и о томе обавести комуналног инспектора можете погледати ОВДЕ.