Odluka o načinu korišćenja stanova i sredstava na kojima je opština Užice nosilac prava raspolaganja
07/06/2018

Odluka o načinu korišćenja stanova i sredstava na kojima je opština Užice nosilac prava raspolaganja