Расписан конкурс за доделу подстицајних средстава у воћарству
08/12/2017

Расписан конкурс за доделу подстицајних средстава у воћарству

Град Ужице је у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Златибор расписао јавни позив за доделу подстицајних средстава у воћарству. Подстицајна средства су опредељена за подизање вишегодишњих засада кроз субвенционисање набавке сертификованог воћног садног материјала, и то садница малине сорте виламет и микер.

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2017. години.

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

  1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,
  2. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
  3. Да је измирио све пореске обавезе према Граду Ужицу,
  4. Да се катастарска парцела на којoj се заснива засад налази на територији града Ужица и да је:
  • у власништву подносиоца пријаве или
  • у закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

Предмет мера подршке и доделе подстицајних средстава представља садни материјал малине, сорте виламет и микер, и то на минималној површини од 10 ари и/или у минималном броју од 1.000 садница за обе сорте малине.

Субвенционисани износ подстицајних средстава за набавку садног материјала је 49% од вредности укупне инвестиције. Цене сертификованог садног материјала малине, оба сортимента, износи 40 динара по садници.

Корисник подстицајних средстава је у обавези да сопствено коофинансирање у износу од 51% од вредности укупне инвестиције, уплати Регионалној развојној агенцији „Златибор“ непосредно пре испоруке садног материјала који је предмет јавног позива.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава. Након утврђивања листе корисника и спецификације садног материјала, извршиће се избор испоручиоца садног материјала.

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до петка 29. децембра 2017. године до 14 часова.

Пријаве је потребно доставити у затвореној коверти, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/590-163 и 031/523-065.

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области воћарства можете погледати ОВДЕ