Продужење рока за обављање јавног увида у нацрт Плана квалитета ваздуха града Ужица са Акционим планом
15/05/2024

Продужење рока за обављање јавног увида у нацрт Плана квалитета ваздуха града Ужица са Акционим планом

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

оглашава

 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА УЖИЦА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Продужава се рок за обављање јавног увида у Нацрт плана квалитета ваздуха града Ужица, који је трајао до 20. маја 2024. године. Нови рок за достављање примедби и сугестија на Нацрт плана је 27.јун 2024. године.

Јавна расправа и јавна презентација Нацрта плана, заказана за 21. мај помера се, и биће одржана 28.јуна 2024. године, у Свечаној сали Града Ужица, ул. Димитрија Туцовића 52, са почетком у 12 часова.

У току трајања јавног увида материјал за јавни увид изложен је на званичној интернет страници града Ужица и доступан и у просторијама Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој  (зграда Градског развојног центра-Шарена сала у улици Петра Ћеловића бб).

Заинтересована јавност може доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Града Ужица, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 27.06.2024.године.

Документа за преузимање

Опис

Преузимање

Нацрт Плана квалитета ваздуха
Акциони план за спровођење Плана квалитета ваздуха
Преглед реализованих пројеката
Утицај температурних инверзија на аерозагађење у Ужицу