Продужен рок за суфинансирање мера енергетске ефикасности
07/05/2020

Продужен рок за суфинансирање мера енергетске ефикасности

Од понедељка 11. маја наставља се jавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица. Град Ужице је ове године, за суфинансирање набавке котлова на пелет и гас, израду термоизолације и замену столарије у индивидуалним стамбеним објектима и стамбеним зградама издвојио укупно 40 милиона динара.

Заменик градоначелника Ужица Иван Станисављевић навео је да ће грађани имати прилику да у наредне две недеље наставе да се пријављују за неку од мера енергетске ефикасности које Град суфинансира.

Новина јавног позива је да је рок за завршетак радова на породичним кућама и стамбеним зградама продужен због ванредне ситуације до крајa априла 2021. године.

“Након завршетка ванредног стања и борбе против вируса Ковид 19, наставаљамо тамо где смо стали, тако да је Граду Ужицу један од главних приоритета побољшање квалитета ваздуха, а самим тим и живота свих наших суграђана”.- истакао је Станисављевић.

На конкурс се могу пријавити власници породичних стамбених објекта који су изграђени на градском подручју у првој, другој или трећој стамбеној зони. За суфинансирање набавке и уградње материјала за изолацију спољних зидова на породичним стамбеним објектима опредељено је 12.000.000 динара, за набавку и уградњу столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима 8.000.000 динара, док је 2.000.000 динара предвиђено за набавку котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне стамбене објекте. За набавку котлова на гас, за породичне стамбене објекте опредељено је 14.000.000 динара, док је за набавку котлова на гас за станове у стамбеним зградама предвиђено 3.500.000 динара.

Светлана Дракул, руководилац Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој истакла је да су услови конкурса остали исти, осим што је продужен рок за завршетак радова и замолила грађане да за све информације у вези конкурса конктактирају Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој искључиво путем телефона.

“Заинтересовани учесници јавног конкурса информације могу добити на телефон број 031/592-421 и 031/ 592-422. Консултације у вези јавног позива могу се заказати путем телефона и биће одржане у згради Градске куће.”

Град Ужице је са суфинансирањем мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама кренуо 2015. године и до сада је преко 600 домаћинстава користило ова средства.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, на портирници Градске куће или поштом.

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.