Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА  за 19. седницу Скупштине града
24/06/2022

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА  за 19. седницу Скупштине града

 

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број 06-45/22

Датум: 24. јун 2022.године

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА  за 19. седницу Скупштине града, која ће се одржати у четвртак 30. јуна 2022.године са почетком у 10,00 часова у  Великој сали Градске куће и то:

ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Опис

Преузимање

Да се као 13. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТАВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЗАМЕНУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Да се као 14. тачка дневног реда разматра ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће