Предлог допуне дневног реда за 16. седницу Скупштине града Ужице
09/02/2022

Предлог допуне дневног реда за 16. седницу Скупштине града Ужице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 06-8/21
Датум: 9.2.2022.године

Предлог за ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА  за 16. седницу Скупштине града, која ће се одржати у петак 11.фебруара 2022.године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

Опис

Преузимање

- да се као 23. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- да се као 24. тачка дневног реда разматра: ПРЕДЛОГ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗАМЕНИКУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ НАТАШИ ВУКАШИНОВИЋ ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за пословe органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће