Подршка за талентоване ученике и студенте, отворен конкурс за доделу градских стипендија
21/10/2022

Подршка за талентоване ученике и студенте, отворен конкурс за доделу градских стипендија

И ове године, град ће кроз стипендије пружити подршку талентованим ученицима и студентима. Конкурс за доделу градских стипендија отворен је до 7. новембра за ученике средњих школа, студенте првог степена основних академских студија и студенте другог степена мастер, специјалистичких струковних и специјалистичких академских студија.

Општим условима предвиђено је да ученици и студенти који конкуришу морају имати пребивалиште на територији града Ужица најмање пет година, непрекидно пре датума објављивања конкурса, да су редовни ученици средњих школа, односно студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и да се школују у школама и на факултетима чији је оснивач република Србија. Ученици и студенти прве године студија морају имати и остварену просечну оцену у претходној школској години најмање 4,80 и освојено прво или друго место на окружном такмичењу, прво, друго или треће место на републичком или једно од првих пет места на међународном такмичењу. Основ за доделу стипендија су само награде освојене на такмичењима која су обухваћена Календаром Министарства просвете. За ученике средњих школа и студенте прве године студија из породица са троје и више деце неопходан услов је остварена просечна оцена у претходној школској години најмање 4,80.

Када је реч о студентима друге и виших година студија првог степена неопходан услов су положени сви испити из претходне године и остварена просечна оцена најмање 9,00. За студенте студија другог степена поред положених свих испита из претходне године и просечне оцене од најмање 9,00 услов је и да је студент незапослен.

Стипендије се исплаћују у 10 једнаких месечних рата, па ће на основу Правилника и основице коју представља просечна нето зарада, ученици средњих школа добијати 7 300 динара, студенти прве и друге године студија 11 000 динара, студенти треће и четврте године студија 14 600 динара а студенти пете и шесте године студија првог степена и студенти студија другог степена 18 300 динара.

Неопходни обрасци и текст конкурса могу се преузети на званичној интернет страници града Ужица и у писарници Градске управе. Конкурс је отворен до 7. новембра 2022. године, након чега ће Комисија у року од 45 дана донети одлуку о додели стипендија.