Почиње издавање постојећих и замена нових легитимације за бесплатан превоз у јавном линијском превозу на територији Града Ужица
19/06/2020

Почиње издавање постојећих и замена нових легитимације за бесплатан превоз у јавном линијском превозу на територији Града Ужица

ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица, да ће oд понедељка 22.06.2020. године на шелтеру ЈП “Ужице развој” Ужице, на уласку у Аутобуску станицу Ужице, вршити замена постојећих и издавање нових легитимација за бесплатан превоз у систему јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица за лица која остварују право на добијање легитимације у складу са Скупштинском одлуком о бесплатном превозу.
Према овој Одлуци право на добијање легитимације имају:

1. Лица која имају преко 65 година живота:

 • Уколико немају прихода
 • Пензионери чије пензије не прелазе износ од 25.000,00 динара

2. Особе са инвалидитетом, и то:

 • Којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом,
 • Корисници инвалидских колица,
 • Слепе и слабовиде особе чије је оштећење вида најмање 90%,
 • Ратни и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе инвалидитета,
 • Цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета,
 • Особе са групом инвалидитета уколико имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак или ортопедско помагало.

3. Лица оболела од тежих болести:

 • Дистрофије,
 • Параплегије,
 • Квадриплегије,
 • Церебралне парализе,
 • Лица на дијализи,
 • Лица оболела од карцинома.

Приликом издавања легитимације неопходно је приложити:

 • последњи чек од пензије за лица која имају пензију мању од 25.000,00 динара или фотокопију лекарског уверења за особе са инвалидитетом и лица оболела од тежих болести,
 • фотокопију личне карте,
 • 1 фотографију формата за личну карту.

Радно време шалтера, радним данима од 08:00 до 15:00 часова.