Почела примена уређаја за блокаду возила
16/10/2018

Почела примена уређаја за блокаду возила

Одлуком о комуналном уређењу РЈ Паркинг сервис је почело са применом уређаја за блокаду возила у случају ометања комуналног реда. Налог за постављање овог уређаја издаје Комунална инспекција.

Власник возила које је блокирано, да би га одблокирао,  мора позвати РЈ Паркинг сервис на број телефона истакнут на налепници постављеној на предње ветробранско стакло приликом постављања уређаја за блокаду. Трошкови деблокирања износе 2.000 динара за путничко возило, и 8.000 динара за теретна возила и комбије.

Уколико се власник до 20,00 часова не јави у Јавну гаражу ради плаћања казне, возило ће бити уклоњено на за то предвиђено место (хангар у Крчагову), а трошкове уклањања путничког возила који износе 4.000 динара сносиће власник возила.