План управљања отпадом града Ужица, тема радионица за чланове Радне групе и заинтересоване грађане
23/10/2023

План управљања отпадом града Ужица, тема радионица за чланове Радне групе и заинтересоване грађане

Радионице за имплементацију пакета подршке за припрему Плана управљања отпадом града Ужица, уз учешће чланова Радне групе и осталих заинтересованих страна одржавају се са циљем добијања квалитетног документа, који ће у значајној мери унапредити систем управљања отпадом. Израда плана који се односи на период 2024-2033. година реализује се уз подршку Сталне конференције градова и општина (СКГО) и Владе Шведске, кроз пројекат “Одрживе и инклузивне услуге на локaлном нивоу”.

Да су грађани спремни да постану еколошки ангажовани показало је испитивање задовољства корисника спроведено током маја и јуна месеца ове године. Они су вољни да врше слекцију отпада, али наилазе на изазове попут одлагања кабастог отпада, неадекватног времена и места за пражњење контејнера или недостатка канти за раздавајање отпада. Због тога је важно да се локални план управљања отпадом прилагоди резултатима испитивања, што је и учињено.

Након анализе резултата испитивања, радни тим је извео одређене закључке и израдио препоруке и смернице за унапређење квалитета услуге и задовољства корисника/ца, као и за отклањање недостатака на које су корисници/кориснице указали у оквиру испитивања, а који су саставни део Локалног плана управљања отпадом 2024-2033. Унапређење правног оквира, унапређење квалитета информисања корисника/ца и доступности информација, јачање капацитета запослених у ЈКП,  термини одвоза и бука при пражњењу контејнера, сакупљање кабастог отпада, недостатак комуналне опреме у градским и сеоским месним заједницама, неки су од препознатих проблема за које су овим планом понуђена јасно дефинисана решења.

Такође планира се и рад на афирмацији Зеленог савета, преко ког се успоставља сарадња са цивилним друштвом и грађанима који су заинтересовани да допринесу побољшању стања у области животне средине.

Са садржајем овог документа, предложеним мерама и активностима сви грађани, удружења, организације и остале заинтересоване стране могу се упознати током радионице, која ће бити одржана у уторак 24. октобра са почетком у 10 часова у Свечаној сали Градске куће. Препознајући огроман значај њиховох учешћа у креирању квалитетног документа који ће бити основ за управљање отпадом у наредних десет година, град Ужице, Стална конференција градова и општина и Влада Шведске позивају Ужичане да присуствују радионици и активно учествују у дискусији.