План прања улица за уторак 25. мај
25/05/2021

План прања улица за уторак 25. мај

У периоду од 24.05 до 28.05. прелази се са пролећног на редовно прање улица. Данас 25.маја , у Првој смени се перу следеће улице: Сењак, Насеље Сењак, Ђуре Даничића, Капетановина, Ужичких Хероја, Хиландарска (први део), Др. Веселина Маринковића (први део).
У Трећој смени се перу улице: Јоакима Вујића, Павла Вујића, Јован С.Поповић, Хероја Јерковића, Милоша Обреновића, Норвешких Интернираца, Хиландарска (други део), Др. Веселина Маринковића (други део).
Грађани се моле да изместе своја возила на алтернативне локације и заобилазе део града који се пере.