План прања улица
09/05/2018

План прања улица

У плану је прање улица:

  1. Филипа Вишњића
  2. Солунска – пад ка Ратарској
  3. Ратарска од Кожаре до Царинског моста
  4. Део Немањине до МЗ Царина
  5. Бањичка
  6. Пекарска
  7. Радничка

Сакупљање ризле изводиће се у Турице, Коштице и Глуваћког потока.