План прања улица
13/04/2020

План прања улица

План прања улица:

 1. Д. Дудића
 2. Романијска
 3. Стевана Мокрањца
 4. Ј. Дучић
 5. Кнегиње Љубице
 6. Видовданска (г. део са крацима)
 7. Улица поред Окова

Послови сакупљања и одвожења ризле изводиће се у улицама :

 1. Романијска
 2. Стевана Мокрањца
 3. Јована Дучићa
 4. Видовданској

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.