План прања улица
09/04/2020

План прања улица

План прања улица:

 1. Златиборска (део)
 2. Рујанска
 3. Бошка Бухе
 4. Милоша Црњанског
 5. Јована Цвијића
 6. Љубице Чакаревић (део)
 7. Ткачка
 8. Војводе Степе

Послови сакупљања и одвожења ризле изводиће се у улицама :

 1. Златиборска
 2. Петља
 3. Магистрала – улаз у Град

Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.