План прања улица
14/03/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Михајла Пупина (плато и пролаз испод Железничке станице)
  2. Вишеслава Бугариновића (наставља се)
  3. Александра Вучковића

Послови прања улица изводиће се уколико временски услови дозволе.