План прања улица
19/02/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Жичка
  2. Трг Светог Саве
  3. Војводе Демира 1/2

Прање улица изводиће се у времену од 09 до 13 часова.