План одвожења кабастог отпада
10/05/2021

План одвожења кабастог отпада

По плану одвожења кабасти отпад се данас, 10. маја узима у МЗ Царина, а у уторак 11.05. у МЗ Крчагово. Кабасти отпад
грађани треба да припреме и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по МЗ. Све додатне информације грађани могу добити позивом на број кол центра 031/525- 427 , 0800/031-030.