План одвожења кабастог отпада
15/01/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У четвртак 16.01.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Бела Земља.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.