План набавки за 2022. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН ( Сл. гласник РС бр.91/19)
18/02/2022

План набавки за 2022. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН ( Сл. гласник РС бр.91/19)

План набавки за 2022. годину на које се не примењују одредбе ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 91/19), донет у складу са Правилником о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, можете преузети ОВДЕ.