План јавних набавки за 2022. годину
28/01/2022

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Прву измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Другу измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Трећу измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Четврту измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Пету измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Шесту измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ. 

Седму измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Осму измену Плана јавних набавки за 2022. годину,можете преузети ОВДЕ.

Девету измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Десету измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Једанаесту измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Дванаесту измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Тринаесту измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Четрнаесту измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.

Петнаесту измену Плана јавних набавки за 2022. годину, можете преузети ОВДЕ.