План јавних набавки за 2020. годину
10/01/2020

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

Прву измену Плана јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

Другу измену Плана јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

Трећу измену Плана јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

Четврту измену Плана јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

Пету измену Плана јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

Шесту измену Плана јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

Седму измену Плана јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ.

 

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2020. годину извршене након 01.07.2020. године, односно након ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” број 91/2019):

Прву верзију Плана јавних набавки за 2020. годину усвојеног дана 23.07.2020. године, можете преузети ОВДЕ.

Другу верзију Плана јавних набавки за 2020. годину усвојеног дана 28.08.2020. године, можете преузети ОВДЕ.

Трећу верзију Плана јавних набавки за 2020. годину усвојеног дана 21.09.2020. године, можете преузети ОВДЕ.

Четврту верзију Плана јавних набавки за 2020. годину усвојеног дана 14.10.2020. године, можете преузети ОВДЕ.

Пету верзију Плана јавних набавки за 2020. годину усвојеног дана 16.10.2020. године, можете преузети ОВДЕ.