Отклањање квара на регулатору у МЗ Каран (Гускићи)
26/10/2018

Отклањање квара на регулатору у МЗ Каран (Гускићи)

ЈКП Водовод