Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини
19/07/2017

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 37.,62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03,3/04,4/04 и 10/05 ), члана 6. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и осталом грађевинском земљишту (Сл. Лист општине Ужице бр. 3/4) и Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији  Града Ужица (Сл. лист Града Ужица бр. 27-1/15 од 26.10.2015.год. )  , Град Ужице, Градска управа за урбанизам,изградњу и имовинско-правне послове расписује

О Г Л А С

за давање  у  закуп  градског  грађевинског  земљишта у јавној својини 

прикупљањем  затворених  писаних  понуда

 

Више информација о огласу можете погледати ОВДЕ.