Одржана завршна конференција пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“
21/08/2020

Одржана завршна конференција пројекта „Јавна својина за развој јавног сектора“

Обавештавамо вас да је 20. августа 2020. године одржана завршна конференција пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора”. У складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, завршна конференција пројекта је организована путем online платформе.

Отварајући завршну конференцију пројекта, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, господин Иван Бошњак је истакао улогу овогМинистарства у реализацији пројеката посвећених подршци локалним самоуправама у Републици Србији у области управљања имовином који су усмерени на подизање техничких и финансијских капацитета локалних самоуправа као и тржишној конкурентности. Државни секретар је нагласио значај донаторске подршке Европске уније у овим процесима као и значајну улогу Сталне конференције градова и општина као имплементационог партнера. Такође, државни секретар је истакао да је, реализацијом пројекта, створена конкретна основа за чију се надоградњу може конкурисати код других фондова Европске уније, а посебно кроз програме прекограничне сарадње.

У наставку конференције, присутнима се обратио господин Зоран Деспић, начелник Градске управe за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица. Деспић је нагласио да је Град Ужице препознао потребу да унапреди систем управљања јавном имовином на локалном нивоу и заједно са Општином Бајина Башта и Регионалном развојном агенцијом Златибор кренуо у реализацију пројектних активности. „Предлог пројекта је одраз наших стварних потреба у градској управи и свакако је унапредио систем управљања имовином. Посматрамо јавну имовину као капитал свих грађана Ужица, и свесни смо да је веома важно да уредимо ову област и имамо релевантне податке о томе са чиме располажемо“ истакао је начелник.

Директор Регионалне развојне агенције Златибор, господин Славко Лукић је присутне упознао са улогом агенције у реализацији пројеката у области јавне имовине. Указујући на значај овог ресурса за финансијску одрживост локалних буџета и значајно увећање прихода, Лукић је истакао спремност развојне агенције да помогне локалним самоуоправама у процесу програмског буџетирања и усклађивања са Плановима развоја локалних самоуправа у складу са новим Законом о планском систему Републике Србије. „Спремни смо да, као пример добре праксе, упознамо остале општине Златиборског округа са резултатима и смерницама овог пројекта и да их подржимо у писању предлога пројеката који ће бити практично наставак започетог процеса у унапређењу управљања јавном имовином“ закључио је Лукић.

Госпођа Јелена Филиповић, начелница Општинске управе Бајина Башта изнела је да је, формирајући радни тим за управљање јавном имовином, општина кроз пројекат пописала све непокретности у власништву општине и унела их у базу података Републичке дирекције за имовину. Са друге стране, извршено је снимање већег дела подземних инсталација на територији општине и уписано у катастар подземних инсталација. Такође, израђена је недостајућа пројектно-техничка документација за озакоњење јавних објеката, етажирање и брисање одређених објеката из катастра непокретности.

Испред Сталне конференције градова и општина, као имплементационо гпартнера у реализацији Програма Exchange 5, присутнима се обратила МиленаРадомировић, менаџерка Програма. Госпођа Радомировић је на почетку обраћања честитала свим партнерима успешну имплементацију, истичући да је предметни пројекат међу првих пет успешно окончаних, од укупно 18 пројеката грант шеме. Она је нагласила да су планирани пројектни резултати и индикатори успешно постигнути.

Радомировић је оценила да се у спровођењу овог пројекта јасно препознаје да комплексна област управљања имовином захтева међусекторску сарадњу и да су и град Ужице и општина Бајина Башта уз подршку РРА успоставиле одличну основу у том смислу, формирањем организационих структура и спровођењем обука које су повезале локалне имовинско-правне, финансијске, катастарске, урбанистичке службе. Указала је да је цео Програм Exchange 5 траје до априла 2021. године и да ће у предстојећем периоду бити припремљени и модели докумената које ће сви градови и општине моћи да користе, попут упутства за координацију служби ЈЛС у управљању имовином, одлуке о грађевинском земљишту, али и приручника за управљање имовином који ће укључити и примере добре праксе пројеката грант шеме.

У другом делу конференције, који је био намењен презентацији пројектних резултата и достигнућа, менаџер пројекта, Мирослав Ивановић истакао је да је улога Регионалне развојне агенције била да координира реализацију пројектних активности и да, у складу са идентификованим потребама локалних самоуправа, реализује постављене индикаторе на најбољи могући начин. У наставку презентације истакао је све постигнуте резултате и захвалио се ресорним министарствима, Сталној конференцији градова и општина и локалним самоуправама на успешној сарадњи.

Пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора” реализован је у оквиру Програма Еxchange 5 усмереног на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије, као и подизање капацитета и свести о важности ефикасног управљања јавном имовином за локални развој на нивоу Србије.

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из алокације за IPA 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU).