Одлука о проглашењу предела изузетних одлика "Клисура Ђетиње" урађена у складу са законом и у сагласности са ресорним министарствима
27/06/2023

Одлука о проглашењу предела изузетних одлика “Клисура Ђетиње” урађена у складу са законом и у сагласности са ресорним министарствима

“После готово две деценије на прагу смо да донесемо једну од најважнијих одлука, која се односи на заштиту подручја клисуре реке Ђетиње, на коју смо веома поносни и у коју смо у претходних неколико година уложили значајна финансијска средства. Све што смо радили, радили смо са једним циљем, да ово подручје, јединствено по много чему, сачувамо за генерације које долазе, а Ужичанима и туристима понудимо садржаје које ће користити, без бојазни да ће то имати негативан утицај на саму клисуру и њене специфичности.

После свих законом предвиђених процедура, уз учешће стручњака али и грађана и у координацији са надлежним министарствима и Заводом за заштиту природе добили смо документ који ће заправо бити најважнији корак у процесу који ће уследити, а о чему ће грађани као и до сада бити обавештавани. Нема ни речи, као то тврди Грађанска читаоница „Либерграф”, да су било чиме угрожени интереси грађана и заштита природе, а све што је у Одлуку о проглашењу предела изузетних одлика „Клисура Ђетиње“ уврштено, урађено је у складу са мишљењем ресорних Министарстава и Завода за заштиту природе.

Наиме, у складу са чланом 41а Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 испр, 14/16 и 95/18 – др. закон и 71/2021) после завршеног Јавног увида и Јавне расправе, Предлог одлуке о проглашењу Предела изузетних одлика „Клисуре Ђетиње“ достављен је на сагласност Министарству заштите животне средине. У поступку прибављања сагласности Министарство заштите животне средине прибавља мишљења надлежних министарстава. Примедбе на текст Предлога одлуке доставило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство рударства и енергетике. Примедбе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде односиле  су се на усклађивања Предлога одлуке са прописима из области водопривреде и шумарства и оне су прихваћене, а примедбе Министарства рударства и енергетике су одбијене уз образложење. Предлог одлуке након усаглашавања са прихваћеним примедбама, достављен је Министарству заштите животне средине на даље поступање. Министарство заштите животне средине, након прибављених  позитивни мишљења надлежних министарстава, дало је Сагласност на Предлог одлуке о проглашењу Предела изузетних одлика „Клисура Ђетиње“ бр. 353-02-04745/2022-04 од 29.05.2023. године.

Након добијања Сагласности Министарства заштите животне средине у складу са законском процедуром, заштиту овог подручја у складу са Споразумом  прогласиће Скупштине града Ужица и општине Чајетина, након чега ће уследити  доношење важних докумената, Плана управљања и годишњих програма управљања, израда Просторног плана подручја посебне намене, Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби, као докумената којима се управља заштићеним подручјем.

На крају, не чуди покушај стварања забуне код грађана, од стране оних, чији је једини циљ прикупити понеки политички поен и то у области на коју смо сви веома осетљиви”.

Град Ужице

Одељење за заштиту животне средине