Расписан јавни позив за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица
27/02/2018

Расписан јавни позив за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица

Ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада стамбених зграда, Град Ужице ће и ове године суфинансирати обнову фасада стамбених зграда на свом подручју по зонама, а остатак средстава до пуне вредности радова, суфинансирају станари зграда.

Од ове године Град је одлучио да суфинансира и обнову хоризонталних и вертикалних олука и фасадних опшивки (солбанци, фасадни венци и испади).

Право учешћа на конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених зграда имају стамбене и стамбено – пословне зграде које су намењене за становање и састоје се од најмање пет станова као и стамбене и стамбено-пословне зграде у оквиру просторно културно- историјских целина које се суфинансирају, без обзира на број станова.

Станари ће сами расписивати тендер, спровести поступак избора најповољнијег понуђача, као и именовати надзорни орган а Град ће именовати стручно лице које ће вршити надзор над извођењем тих радова. Важно је истаћи да су стамбене зграде дужне да обезбеде средства за суфинансирање обнове фасаде у пуном износу, а  тек кад се заврши цео посао на обнови фасаде Град врши уплату средстава који је предвиђен уговором.

Град Ужице такође суфинасира објекте који су под заштитом државе и то са 80%. Поступак расписивања тендера и избор извођача спроводи Град Ужице.

Рок за подношење пријава је 60 дана од дана објављивања на званичном сајту града Ужица.

Пријавe се подносe на следећу адресу:

ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице, Улица Димитрија Туцовића 52 (за Комисију за обнову фасада стамбених зграда) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације од Николе Николића, на телефон број 031/590-105.

Јавни позив  за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ