Обавештење за пореске обвезнике који су у програму репрограма
26/09/2018

Обавештење за пореске обвезнике који су у програму репрограма

Градска управа за финансије, Одељење за локалну пореску администрацију обавештава грађане који се налазе у репрограму пореског дуга да могу проверити своје стање на рачунима који се воде у локалној пореској администрацији, како због неплаћања или нередовног плаћања не би сносили законске последице.

Рок за ову проверу је до 15. октобра 2018. године, након чега ће надлежни орган предузети законом предвиђене мере, тј. спровести укидање решења о репрограму за обвезнике који нису испунили обавезе утврђене тим решењем и отпочети поступак принудне наплате.