Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада
04/09/2019

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да је депонија грађевинског отпада на Сарића Осоју отворена. Радно време депоније је од 09,00 до 16,00 часова радним данима и суботом од 09,00 до 13,00 часова. Моле се корисници депоније да грађевински отпад одлажу у на то предвиђено место као и до сада.