Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада
27/11/2018

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП “Биоктош” обавештава грађане да све врсте грађевинског отпада ( грађевински шут и земља) могу одлагати на депонији “Сарића Осоје”.