Обавештење о раду Интерресорне комисије у току ванредног стања
14/04/2020

Обавештење о раду Интерресорне комисије у току ванредног стања

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV број 560-Сл./20,  14.04. 2020. год.
У ж и ц е

 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предмет: Рад Интерресорне комисије у току ванредног стања

Родитељи којима је неопходно мишљење Интерресорне комисије за меру/мере додатне подршке које се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења Комисије, могу поднети захтев поштом или путем имејла са документцијом неопходном за доношење мишљења по захтеву.

Захтеви ће се решавати по приоритетима, при чему предност имају захтеви који се односе на упис деце у основну школу за ученике са сметњама у развоју, односно  за упис ученика у први разред средње школе – образовни профили за ученике са сметњама у развоју, као и за одлагање уписа у први разред основне школе за годину дана.

Адреса  за подношење захтева поштом:

  • Град Ужице, 31 000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

Електронска адреса за слање захтева имејлом:

 

                                                                                                            Координатор ИРК

                                                                                                            Љиљана Јовановић

Образац захтева можете преузети ОВДЕ