Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Телеком Србија" а.д.
19/10/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-21/20

Датум: 16.10.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ    О  ЈАВНОЈ  РАСПРАВИ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ: „Инсталацијa антенског система РБС мобилне  телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  – УЕ161/УЕУ161/УЕО161  на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније «АТЛАС» д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно,  у ул. Партизанска бб, у Градској општини Севојно.

 

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3.Закона о процени утицаја на животну средину  и чл. 5. наведеног Правилника дана 10. новембра 2020. године,  са почетком у 13,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Скупштинској сали Градске општине Севојно, у ул. Миливоја Марића бр.40. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије  и мерама кризног штаба.

Студију о процени утицаја на животну средину можете погледати   ОВДЕ.

Обавештење се објављује на основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16).