Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ПИНО АРТ" доо
27/11/2018

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ПИНО АРТ” доо

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/590-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта «ПИНО АРТ» д.о.о. ул. Сарића Осоје бб, Ужице, МБ 20735244 ПИБ 107065868, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Производња купатилског намештаја од плочастог материјала – медијапана и иверице» који се налази  у ул. Пониковица бб. Луново Село, на кат. парцели број 250/1 КО Пониковица, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.