Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Obrada metala MB PRO PLAST"
21/07/2022

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Obrada metala MB PRO PLAST”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI  Број: 502-15/22

Датум: 15.07.2022.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

Носилац пројекта „Obrada metala MB PRO PLAST “, ул. Сарића Осоје бб, Севојно, поднео је овом Одељењу – Захтев за одлучивање o потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „ Производно-пословни објекат за површинску заштиту метала пластицифирањем“ на кат. парцели бр. 547 КО Поточање, Севојно.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на Интернет адреси: www.uzice.rs.