Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице
26/09/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта за одлучивање о потреби израде Студије о процене утицаја на животну пројекта реконструкције раскрснице улице Николе Пашића и улице Димитрија Туцовића у Ужицу можете погледати ОВДЕ.