Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ГАГА ПРЕВОЗ" д.о.о.
11/10/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ГАГА ПРЕВОЗ” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI број 502-23/19

 

На основу чл.10., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник“ РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

Носилац пројекта ГАГА ПРЕВОЗ“ ДОО, ул. Златиборска бр.27, Чајетина, ПИБ: 106110894, МБ: 20531932, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат „Радионица за поправку аутобуса са помоћним објектом-перионицом и засебним пословним објектом-управном зградом“ на кат.парцели 1513/1 КО Качер, Бела Земља.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листи, огласној табли Градске управе Ужице или сајту Града Ужица.