Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља
23/12/2020

Обавештење о плаћању услуге закупа и одржавања гробља

ЈКП Биоктош обавештава грађане, обвезнике плаћања услуге закупа и одржавања гробља, да своје обавезе могу измирити на градским гробљима или на благајни предузећа које се налази у Улици Николе Пашића 5в.
Бројеви телефона за све додатне информације:
Гробље “Сарића Осоје” 031/564-320, “Доварје” 031/564-743,”Влаовац” 031/531-845