ОБАВЕШТЕЊЕ о одлагању јавне седнице Комисије за планове за јавни увид у нацрт Измена и допуна ПГР ''Турица'' у Ужицу
19/04/2021

ОБАВЕШТЕЊЕ о одлагању јавне седнице Комисије за планове за јавни увид у нацрт Измена и допуна ПГР ”Турица” у Ужицу

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  у вези одржавања јавне седнице Комисије за планове за јавни увид у нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ”Турица” у Ужицу, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛАЖЕ СЕ ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове за јавни увид у нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ”Турица” у Ужицу, која је заказана за четвртак 22. априла 2021.године са почетком у 12 часова у сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 , у Ужицу  и ЗАКАЗУЈЕ за петак  14. мај 2021. године са почетком у 12 часова у сали  Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, у Ужицу.Јавна седница се одлаже због епидемиолошке ситуације  у Ужицу.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе на нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације ”Турица” у Ужицу у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове.