Обавештење о наплати услуга одржавања гробља
12/09/2019

Обавештење о наплати услуга одржавања гробља

ЈКП “Биоктош”обавештава грађане, обвезнике плаћања услуге закупа и одржавања гробља да своје услуге закупа и одржавања гробља могу измирити на Градском гробљу или благајни предузећа у Улици Хероја Луна број 2.

Више информација можете добити позивом на број телефона гробља “Сарића Осоје” 031/564 – 320, Доварје 031/564 – 743, Влаовац 031/531 – 845 и call centar 031/525 – 427, или на е-маил: callcentar@bioktos.com