Обавештење о допунском решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
16/11/2017

Обавештење о допунском решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
VI број 504-8/11 од 15.11.2017.године
У ж и ц е

Обавештење о допунском  Решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Оператер „COPPER COM“ д.о.о. ул. Партизанска бб., Севојно, Ужице, матични број 06278043, ПИБ 101503879, шифра делатности 4674, je дана 03.11.2017. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – захтев VI број 504-08/11 за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада. Захтев за измену и допуну интегралне дозволе поднет је због измена које се односе на повећање капацитета постојења за управљање отпадом, односно повећање капацитета складиштења неопасног отпада на годишњем нивоу и то отпада од месинга са 1000 тона/год на 1200 тона/год и отпада од бакра са 700 тона/год на 1300 тона/год. Не мењају се подаци о врсти отпада, индексни бројеви неопасног отпада, нити дневни капацитет постројења.

Како је одредбом члана 68. став 1. Закона о управљању отпадом, прописано да се услови из дозволе могу променити у року важења дозволе, ако оператер поднесе захтев за промену, то је овај орган спровео законом прописани поступак и утврдио да нема сметњи за тражену допуну решења. Допунско решење о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада је донето дана 15.11.2017. године.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у допунско решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Решење погледајте ОВДЕ

Опис

Преузимање

Допунско решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада за оператера „COPPER COM“ д.о.о. Севојно