Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Рад-Рашо" доо
04/09/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Рад-Рашо” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О  Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта  – «РАД-РАШО» (ПИБ 100600885, МБ 06285597) из Ужица, ул. Дубоки поток бб, спроведен поступак за издавање интегралне дозволе за складиштење и механички третман неопасног отпада за рад постројења и обављање делатности складиштења и механички третман неопасног отпада, на локацији у ул. Драгачевска бб, у Севојну, на кат.парцели бр.4182/1 КО Севојно, на територији града Ужица.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 504-2/19 од  03. септембра 2019. године за напред наведени Захтев за издавање дозволе за складиштење и механички третмам неопасног отпада.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати и ОВДЕ.