Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "ЕКО МОУНТАИН" Севојно
19/03/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “ЕКО МОУНТАИН” Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број:504-2/20
Датум: 19.03.2020.год.

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

Оператер Филип Јевтић ПР Радња за сакупљање отпада ЕКО МОУНТАИН, ул. Радише Бугариновића бб, Севојно је овом органу поднео Захтев VI број 504-2/20-II од 27. фебруара 2020.године за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица.

У поступку припреме предметне дозволе, надлежни орган је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, обавестио јавност о пријему захтева за издавање предметне дозволе. На основу спроведеног поступка и оцене достављене документације овај орган је утврдио да је оператер ЕКО МОУНТАИН испунио све услове за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији Града Ужица. Оператер ЕКО МОУНТАИН је након спроведеног поступка уписан у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под редним бројем 14. Важност дозволе за транспорт неопасног отпада је од 16.03.2020.год. до 16.03.2025. године.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу или на сајту Града Ужица и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење је објављено на сајту Града Ужица www.graduzice.rs дана 19.03.2020.године. Решење можете погледати ОВДЕ.