Обавештење о додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица (коначна листа)
10/10/2017

Обавештење о додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица (коначна листа)

На основу члана 16. Правилника о раду Комисије II број 88 – 1/17 – 06 од 27.07.2017.године, а на основу бодова остварених у складу са мерилима, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 09.10. 2017.године, објављује

КОНАЧНУ ЛИСТУ

 О додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку грађевинског материјала

 

Редни број Број предмета Презиме и име носиоца домаћинства Укупан број бодова
1 V број 88-4/17 ПРЕДРАГ МИЛЕТИЋ 60

 

На основу ове листе, са наведеним корисником биће закључен уговор којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, а ради реализације доделе средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку грађевинског материјала.

Председник Комисије

Видоје Дрндаревић