Обавештење о делимичној обустави поступка давања у закуп ствари у јавној својини
04/06/2021

Обавештење о делимичној обустави поступка давања у закуп ствари у јавној својини

Број: 128/2021.

Датум: 01.06.2021.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОЈ ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 21.5.2021. ГОДИНЕ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ВЕСТИ“  НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „УЖИЦЕ“ И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

1. Обуставља се поступак давања у закуп ствари у јавној својини, у делу који се односи на давање у закуп једног привременог објекта кућица –инфо пункт на локацији „Велика брана“ који се налази на кт. парцели бр. 12108 ко Ужице са десет кајака и пратећом опремом, јер су све пристигле пријаве непотпуне, из ког разлога нису испуњени услови за доношење Одлуке о давању у закуп ствари у јавној својини.

2. Нови јавни позив за давање у закуп једног привременог објекта кућица –инфо пункт на локацији „Велика брана“ који се налази на кт. парцели бр. 12108 ко Ужице са  десет кајака и пратећом опремом биће објављен дана 11.6.2021. у дневном листу „Вести“  на званичној интернет презентацији Туристичке организације „Ужице“ и интернет презентацији града Ужица.

 

Туристичка организација Ужица

Директор